Tillgänglighet för funktionshindrade

Äpplerums lantgård är Equality-certifierade anläggning, enligt norm 1 - ett system som är utarbetat inom EU och organisationen "Turism för alla". Denna certifiering innebär att tillgänglighetsgraden är mycket hög och att gården därför fungerar som rekreationsanläggning för de allra flesta.

Vi har ramp och lift för uppsittning på hästar, för den som inte är så rörlig.

Alla kan känna sig välkomna till oss på Äpplerums Lantgård!